Mediator

O mnie

Jestem prawnikiem i mediatorem stałym, wpisanym na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Prowadzę postępowania mediacyjne w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i pracowniczych od 2009 roku. Zajmuję się także specyficzną formą mediacji, jaką jest tzw. Mediacja Przyspieszona. Mam za sobą wiele mediacji zakończonych ugodą stron. Prowadzę mediacje w różnych sprawach, jednak wyjątkowe miejsce w mojej praktyce zajmują mediacje rodzinne, zwłaszcza  w sprawach, w których konflikt dorosłych ma wpływ na losy dzieci. Jestem przekonana, że szczególnie w tych sprawach, dla dobra dzieci, strony powinny wziąć pod uwagę każdy sposób i rozważyć każdą dostępną pomoc, aby się porozumieć, budując podstawy do przyszłej relacji, nawet, jeśli związku nie można już uchronić przed rozpadem.

Jestem prezesem zarządu Stowarzyszenia: Wrocławskie Centrum Mediacji /www.wcm.ubf.pl/

Od stycznia 2016r., z ramienia Business Centre Club jestem członkiem Zespołu do Spraw Rozwoju Dialogu Społecznego  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

Prowadzę wszechstronną działalność na rzecz promowania i rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów (ADR), w tym głównie mediacji, gdyż postrzegam je, jako nowoczesny, nieszablonowy sposób radzenia sobie przez strony ze sporem a, co więcej, także jako nową kulturę zarządzania konfliktem przez organizacje. Rozwiązywanie sporów drogą mediacji przez korporacje, to dla mnie wyraz ich dalekowzrocznego spojrzenia na własną społeczną odpowiedzialność, zwłaszcza w relacji z konsumentem, czy kontrahentem, na gruncie konfliktów wynikłych z realizacji zobowiązań umownych.                                                                        

Jestem współautorką książki pt.: „Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne” pod redakcją A. Binsztoka oraz autorką atrykułu pod tytułem: "Dlaczego w sporach gospodarczych korzystnie jest rozpocząć od mediacji? "opublikowanym w nr 8 magazynu "Controlling i Zarządzanie". 

 Szkolenia zawodowe:

1. Studia podyplomowe "Mediator"
2. Trener biznesu
3. Szkolenie z mediacji przyspieszonej
4. Emocje w mediacji