Mediator

Wydarzenia

Jako inicjator i pomysłodawca, w imieniu Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim, Urzędem Miejskim Wrocławia, Sądem Okręgowym we Wrocławiu i Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu zapraszam na Ogólnopolską, Naukową Konferencję Mediacyjną pod tytułem: "MEDIACJE Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH". Konferencja odbędzie się 9 marca 2018r. w sali im. Unii Europejskiej w budynku D Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Uniwersyteckiej.

Koncept merytoryczny tegorocznej konferencji dały najnowsze zmiany w prawie umożliwiające zawierania ugód przez podmioty sektora finansów publicznych bez narażania się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Poniżej agenda wydarzenia.Wrocławskie Centrum Mediacji wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu zapraszają na konferencję mediacyjną pod tytułem: "Warto mediować w pracy". Konferencja odbędzie się 14.10.2016r., w godzinach 10.00 - 14.00 (rejestracja uczestników od 9.30) w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Ustawiczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przy ul. Kamiennej  43. Gościem honorowym konferencji będzie prof. dr hab. Jan Miodek, który w roli marszałka poprowadzi debatę oksfordzką w II panelu konferencji. Temat debaty brzmi: "Mediator musi być neutralny". Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Konferencja jest nieopłatna. Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację uczestnictwa, pod linkiem :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwRWzVNcwmBZqx7JEDlJA1lPiK9DfKVMUmkukmnSjDIDB9Gw/viewform

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą konferencji. Wszelkie informacje sa także dostepne na: www.wcm.ubf.pl

 

17 lutego 2016r. zakończyła się wrocławska edycja szkolenia realizowanego w ramach projektu "Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów" na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Na szkoleniu spotkali się sędziowie, produratorzy i mediatorzy, co sprzyjało ożywionym dyskusjom uzupełniającym zdobywaną wiedzę o praktyczny aspekt zasad wzajemnej współpracy w obszarze mediacji. Środowiska wymieniały się ciekawymi doświadczeniami na temat mediacji. 

"Mediacje z udziałem konsumenta" - to tytuł kolejnej już konferencji mediacyjnej zorganizowanej wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Stowarzyszenie Wrocławskie Centrum Mediacji. Konferencja odbyła się 09.10.2015r.  w Sali Konferencyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego UE we Wrocławiu przy ul. Kamiennej  43-59.  Spotkanie było bardzo ciekawe, głównie za sprawą urozmaiconych tematycznie wystąpień prelegentów reprezentujących różne instytucje oraz świat biznesu i nauki. W wymianie wiedzy i doświadczenia oraz gorących dyskusjach wzięło udział ponad 150 osób.

Poniżej szczegółowa agenda.


"Warto mediować w biznesie " - pod takim tytułem 10.10.2014r. w auli CKU Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbyła się konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Wrocławskie Centrum Mediacji.  Celem konferencji było zainteresowanie przedsiębiorców mediacją jako jedną z metod ADR poprzez wskazanie wielowymiarowych korzyści, jakie płyną dla firm z mediowania. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, w tym wśród przedsiębiorców oraz studentów. Przyczynił się do tego w dużej mierze interesujący i bogaty program konferencji a także bardzo ciekawe wystąpienia prelegentów. Dzięki  SSO Agnieszce Rękas, która reprezentowała na konferencji Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Prawa Cywilnego, uczestnicy konferencji zostali zapoznani z kierunkami zmian w ustawodawstwie dotyczącym ADR. Konferencja była także okazją  do spotkania przedsiębiorców z mediatorami i wymiany dobrych praktyk w zakresie mediacji.

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli Minister Gospodarki, Minister Sprawiedliwości oraz Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

agenda

 

- Dnia 28 marca 2014r. odbyła się  kolejna  Konferencja z cyklu Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce. Organizatorem spotkania, jak co roku, był Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. W tym roku omawiane przez prelegentów zagadnienia dotyczyły  tematyki zastosowania ADR w wybranych branżach gospodarki.   

- Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji w 2013r. Wrocławskie Centrum Mediacji i Profilaktyki Kofliktu przeprowadziło badanie ankietowe badające poziom znajomości pojęcia "mediacja" w społeczeństwie.

W maju 2012r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu był organizatorem seminarium pn: „Mediacja w społeczeństwie obywatelskim”, podczas którego omawiałam korzyści płynące dla stron z mediacji, na przykładzie wybranego studium przypadku. Prezentacja czyniła zadość wszelkim wymogom w zakresie ochrony danych osobowych a także zasadzie poufności.