Mediator

Terminy i koszty

Mediacja jest znacznie mniej kosztowna od postępowania sądowego i trwa znacznie krócej od sprawy sądowej.

Proces sądowy może ciągnąć się przez lata, a terminy rozpraw wyznaczane są przez sędziego. W mediacji do pierwszego kontaktu stron dochodzi najczęściej już w kilka dni od skierowania sprawy do mediacji przez sąd lub od złożenia wniosku o mediację przez stronę. To strony decydują o terminach spotkań. Możliwe jest, zatem nawet kilka spotkań w jednym miesiącu, w godzinach dogodnych dla stron i mediatora, i sprawa zostaje zakończona. W sprawach mniej skomplikowanych, do których należą np. niektóre sprawy gospodarcze, możliwe jest zawarcie porozumienia już na jednym spotkaniu mediacyjnym, trwającym do 1,5h. Sprawy okołorozwodowe, to zwykle 4-6 spotkań.

W ten sposób, stan niepewności strony, co do własnej sytuacji i przyszłości zostaje zniesiony w krótkim czasie.

W każdym przypadku, strona powinna przeanalizować swoją sytuację (w razie możliwości i potrzeby także przy pomocy prawnika, doradcy podatkowego lub innego fachowca), pod kątem szans uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia w sądzie i rozwiązania sporu ugodą w postępowaniu mediacyjnym. Powinna przy tym kierować się nie tylko szansą na bezpośrednie profity płynące z korzystnego dla siebie zakończenia sporu, ale także kosztami i czasem trwania obu postępowań i innymi potencjalnymi korzyściami lub stratami.

Mediacja, będąca procedurą szybszą i przystępniejszą od procedur sądowych rozstrzygania sporu daje możliwość:

  • definitywnego zakończenia sporu;

  • utrzymania relacji z bliskimi, członkami rodzin, kontrahentami;

  • utrzymania, a niekiedy nawet umocnienia marki firmy, jej renomy i wizerunku, (podmiotu sprawnie zarządzającego konfliktami), co przekłada się na wzrost wiarygodności firmy i wzrost zaufania klientów;

  • utrzymania rynków zbytu;

  • zachowania stabilności finansowej i stabilnego rozwoju;

  • utrzymania wysokiej motywacji pracowników;

  • pewności sytuacji i normalnego funkcjonowania.

Dodatkowe informacje na temat wynagrodzenia za mediację znajdują się w zakładce: „Regulamin Mediacyjny”.