Mediator

Formularze

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Pobierz wniosek

 2. Wniosek o przeprowadzenie mediacji dla osób fizycznych

  Pobierz wniosek

 3. Wniosek o przeprowadzenie mediacji dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

  Pobierz wniosek

 4. Wniosek o przeprowadzenie mediacji dla konsumenta

  Pobierz wniosek

W celu rozpoczęcia procedury mediacyjnej należy wydrukować odpowiedni wniosek wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy tylko osób fizycznych), wypełnić je pismem drukowanym, podpisać i odesłać skan na adres mailowy mediatora lub przesłać pocztą na adres biura lub dostarczyć osobiście do mediatora.